pernille

det faglige & det personlige
Som psykoterapeut formidler jeg ud fra en
teoretisk viden, et både fagligt og personligt terapeutisk erfaringsgrundlag, og møder dig med et åbent sind og hjerte i mit rum.

Det er afgørende vigtigt for ethvert terapeutisk arbejde, at der skabes et fundament med både åbenhed, tillid og tryghed. Viden bidrager til tryghed, og her kan du få et indblik i mine forudsætninger for at behandle og vejlede dig.

Åbenhed kan være en sårbar proces og kræver mod. I mit rum er du og din historie i centrum. Jeg tager dog her det første lille skridt ind i vores fortrolighed - og deler en lille del af min egen personlige historie - som måske kan give dit et indblik i mit personlige udgangspunkt og erfaringsgrundlag.

Tillid handler blandt andet også om forventninger, og jeg vil love dig at gøre
mit allerbedste for at indfri alle dine forventninger til mig.

Husk at jeg altid tilbyder en gratis afklarende samtale forud for booking
-  lad os tale om, hvad du tænker, mærker og har brug for!


VISION


Det er min vision at skabe indre vækstrum og dyrke potentialet for kærlighed i enhver form gennem psykologiske og spirituelle løsninger.


Jeg ønsker at bidrage til, at vi i langt højere grad tænker i samarbejde og helhedsorienterede løsninger på tværs af vores forskellige indgangsvinkler og faglighed. Øger vores investering i individets potentialer for at højne vibration og livskvalitet. Derigennem sikre en ny generation af stærke og bevidste individer, som kan bidrag til et fællesskab med social bæredygtighed.

”Be the change you wish to see in the world”

Mahatma Gandhi

min baggrund

Drømmen om et liv rig på tid, nærvær og compassion

Jeg er født i 1975, og opvokset i en mindre jysk stationsby i en typisk dansk 70'er kernefamilie. En barndom med glæder og med udfordringer og præget af tidens udvikling, kultur og normer.

Som de fleste andre unge mennesker drømte jeg i teenageårene om det perfekte liv fyldt med muligheder, oplevelser og succes med karriere, rejser, gode venskaber og så selvfølgelig at skabe en familie med den helt store kærlighed. Her midt i livet må jeg konkludere, at min familie består af en lille udvalgt kerne - både af blod og af venskab - og er absolut uperfekt, men det mest værdifulde i mit liv overhovedet. Mine børn beriger mit liv med taknemlighed, glæde og stolthed hver eneste dag. Succesparameteret er justeret - perfekt findes ikke længere i min ordbog - og drømmen handler i højere grad om et liv med purpose, glæde, indre balance, ro og æstetik.

I dag bor jeg centralt i Herning by, og deler hverdagslivet med mine to dejlige teenagere. De er begge - på hver deres egen måde - mine absolut største læremestre i livet - og viser mig hver dag vigtigheden af, at vi bliver set og mødt i vores væren, personlige unikheder, behov og potentialer. Børn er nemlig så fantastiske på mange måder til at vise os, at grundlaget for personlig trivsel er individuelt. At alle mennesker har noget unikt at byde på, og at den indre motiverede lyst er den største og bedste katalysator for læring, udvikling og forandringsprocesser.

Jeg har været passioneret omkring ledelse, personlig udvikling, terapi og coaching samt interesseret mig for "den alternative tilgang", behandlingsmetoder og spiritualitet siden slutningen af halvfemserne. I 2003 fik jeg for alvor brug for at tage lederskab for mit eget liv på en helt ny måde, da livet bød på en række livsomvæltninger og svære udfordringer med jobskifte, relationelle konflikter og svigt samt en trafikulykke, der kastede mig ind i ufleksible og begrænsende systemer. Både i samfundet og i mit indre.

I 2010 startede min egentlige terapeutiske dannelsesrejse. Som eksamineret psykoterapeut har jeg et 4-årigt uddannelsesforløb bag mig fra Life Academy - et akademi, der er evalueret af Dansk Psykoterapeutforening. Det betyder, at uddannelsen har et højt fagligt niveau, og er din garanti for min faglighed.

Som psykoterapeut fra Life Academy har jeg lært at anvende en lang række forskellige metoder indenfor energiarbejde og det psykologiske felt samt gennemført grunduddannelser i TFT/tankefeltterapi v/Lars Mygind, Hypnoterapi v/Connie Bandholtz, Par- og seksualitet v/Ingrid Ann Watson, Metasundhed v/Lars Mygind og Hanne Heilesen samt Thetahealing v/Charlotte Charnell og Chi-Aura Integration v/Timothy Dunphy.

Min personlige rejse koblet med en passioneret nysgerrighed og et drive til at søge viden og forståelse af sammenhænge og indblik i livets naturlige fysiske og psykiske processer, har ført mig videre til terapeutiske efteruddannelser indenfor supervision og formidling, mindfulness, energiformidling/healing og spirituel udvikling.

Gennem de sidste 15 år har jeg deltaget på en lang række kompetencegivende kurser indenfor sundhed bl.a. anatomi og fysiologi, har gennemtestet diverse kost - og livsstilsprogrammer og anvendt mad som medicin, været på inspirerende rekreative ophold og kurser, samt deltager fortløbende på procesorienterede workshops og forløb indenfor både psykologisk og spirituel udvikling. Er certificeret Reikihealer. Jeg har i en årrække deltaget og fungeret som assistent på spirituelle kurser og forløb indenfor det spirituelle felt, er i 2023 certificeret YIN YOGA lærer fra Catrine Yoga og er nu påbegyndt en klarsynsuddannelse, hvor jeg fintuner mine spirituelle evner hos dygtige Camilla Nymand.

Erhvervsfagligt blev jeg oprindelig allround kontoruddannet og arbejdede i en længere årrække som sekretær - først i en mindre lokal tekstilvirksomhed og sidenhen for direktionen i MCH Messecenter Herning, ligesom jeg - på frivillig projektbasis - har koordineret opgaver indenfor administration, events, kommunikation og markedsføring for forskellige arbejdsgrupper og frivillige foreninger.

”Change the way you look at things and the things you look at change. This has allways worked for me.”

Wayne Dyer

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.

min personlige rejse

ulykken der ændrede min kurs

Erhvervslivet har været sat på pause i næsten 20 år. Som 27-årig tilbage i marts 2003 blev jeg - på en smuk og solrig forårsdag - påkørt i min bil. Et uheld, som skulle vise sig at få livsomvæltende betydning for mig. Fysiske skader og daglige smerteproblematikker, kognitive udfordringer og Arbejdsskadestyrelsens dom om markant varigt nedsat erhvervsevne, endte til sidst med at udløse både en depression og en førtidspension.

Allerede dengang var det mit udgangspunkt, at en førtidspension kun skulle give mig en midlertidig "pause" til at heale fysisk og psykisk. Hvad der på ingen måde fulgte med en pensionsafgørelse var forberedelse på en hverdag med nedsat funktionsniveau.

Siden min ulykke har jeg på egen hånd erfaret, men i høj grad også været vidne til, hvordan vi i vores "velfærdssamfund" gemmer og glemmer det hele menneske bag den manglende trivsel, sygdomsdiagnoser og handicaps. Gemmer os bag lovgivningens paragraffer, retningslinjer og økonomisk kassetænkning. Glemmer de personlige historier bag sagsnumre - og hvor de mange begrænsede muligheder for hjælp ofte føles som en personlig afvisning. For det er personligt, hvordan vi bliver mødt, og det sætter spor.

Den terapeutiske rejse har været en redningskrans for mig på mange måder. Her har jeg fundet inspirerende mentorer, effektiv hjælp og støtte i behandlinger, og føler mig mødt og set som et helt menneske. Genkendt i den "alternativt" tænkende verden. Spejlet i mine ressourcer og muligheder - i mit potentiale for vækst - og støttet i at finde vejen hjem til mig selv.

Det har ikke altid været en helt lige vej at finde mit match med behandlere og behandlingsformer. Det har været en både krævende, omkostningstung og erfaringsrig vej. I takt med mine indsigter om sammenhængen mellem psyke og krop, med viden om kroppens anatomi og fysiologi, og energimedicinens mange muligheder, har jeg efterhånden opbygget god erfaring for at lytte til og mærke kroppens behov og matche med beroligende, forløsende eller energiskabende behandlingsformer.

I dag venter jeg aldrig med at række ud efter terapeutisk hjælp. I dag ved jeg, at det er det ansvarlige. Det selvkærlige valg. At den gode varige forandring først sker, når jeg arbejder helhedsorienteret og energetisk med både krop, sind og sjæl - healer og booster mit energisystem med mine daglige valg og rutiner.

Med min ændrede livskurs og "opbremsning" fulgte en årelang træning og uddannelse i at være menneske - i at forstå, rumme og se bag vores adfærd og studere de psykologiske processer. En visdomsrejse, der aldrig ender - og krydret med spændende oplevelser og hjertelige fantastiske relationer og venskaber, som jeg er dybt taknemmelig for.

Med denne nye livsvej har jeg fået lov at rejse på en smuk og bevidsthedsudvidende rute. Ikke altid uden frygt - jeg bliver testet og fanget i mit ego's frygtmønstre, kan ryge tilbage på gamle offermønstre og i mit mørke, men formår nu langt hurtigere at opdage det og sætte mig selv fri. Fri af gamle uhensigtsmæssige tankemønstre, som dømmer, kritiserer og skaber lidelse. Selvom jeg stadig rejser med en smertekrop og drømmer om at kunne slippe pensionen helt en dag, har jeg genfundet mit mod til at træde frem og bidrage med mit nye virke. Husker at give mine drømme vinger.

"When we face our discomfort with faith instead og fear, we can grow in profound ways. It's faith that got me out of the darkness, and it's faith that keeps me in the light".
Gabby Bernstein.

læs mere om mit holistiske perspektiv

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.

min faglig baggrund

Det er jeg rundet af

Det er min vision at styrke vores adgang og tilgang til effektive holistiske terapeutiske metoder, som bidrager til at sætte egenkærlighed, sundhed og trivsel øverst på vores dagsorden.


Jeg vil gerne bidrage til, at vi i fremtiden prioriterer og investerer i trivselspotentialet hos det enkelte menneske, i individets evne til at regulere, tage ansvar og lederskab for den mentale, psykiske og sjælelige balance, og derigennem bidrage til også at skabe styrkende bæredygtige fællesskaber.