customize

holistisk terapi & vejledning

Unik mulighed for at få specialdesignet dit holistiske 1:1 terapeutiske forløb med adgang til koordinerede vejledninger, terapier og træningssessioner.

Du har et helt særligt udgangspunkt, ingen er præcis som dig. Det afspejles i din væren - i dit unikke DNA - og med din samlede energifrekvens. I den måde du møder verden, og verden møder dig på. I et CUSTOMIZE_ forløb arbejder vi målrettet på at løfte og afbalancere din energi på både det psykiske mentale, fysiske og åndelige plan. Alt hænger sammen og influerer på hinanden. Dine tanker, følelser og adfærdsmønstre er forbundet med fortidens oplevelser og influerer på dine valg i Nuet - på din krops sundhed og balance - og graden af din forbindelse til dit hjerte og din sjæl. Alt har en årsag og en effekt på din samlede livsenergi og oplevelse af trivsel.


Der kan være mange baggrunde for og motivationer bag dét at starte et holistisk terapeutisk forløb. Her nedenfor kan du læse konkrete eksempler - og uanset hvad dit eget personlige udgangspunkt er, vil en terapeutisk rejse kunne bidrage positivt til at booste og synliggøre dine handlemuligheder i Nuet. Du vil kunne åbne dig op for en mere accepterende og anerkendende tilgang til din egen historie og til de mennesker, som har præget dit liv på godt og ondt. Du lærer at pakke din bagage med den læring og de redskaber, du ønsker at rejse videre med, og kan herfra indstille dit kompas og tage nye bevidste skridt. Skabe dit liv - indefra og ud.

Gennem terapeutiske samtaler og sessions anvender vi variationer af forandringsprocesser, som kan åbne dit sind og samt styrke dit mentale udgangspunkt. Løfter din energi. Åbner dit hjerte. Din krops balance og vitalitet har en afgørende betydning for din samlede energi. Vi kan ikke kun tænke og kontrollere os til et liv i balance. Alt efter dine ressourcer og behov supplerer vi sideløbende med et personligt fysisk program bistået af dygtige kropsterapeuter, kompetente vejledere indenfor energimedicin, kost og ernæring samt med variationer af træningsformer m.m.

Vi finjusterer dit indre kompas og din evne til at navigere efter dit hjerte gennem forskellige meditative praksisser. De forskellige indsatser integreres og tilpasses løbende til dine behov, drømme og mål, ligesom du får trænet en lang række effektive redskaber og metoder, som du med stor fordel vil kunne anvende videre i livet.


Du får adgang til
Psykoterapi, mental coaching og compassion træning
Energiarbejde og kropsterapeutiske behandlinger
Spirituelle praksisser og vejledninger


Dette er et forløb med fuld fokus på dine unikke potentialer til at realisere dine drømme og nå dine mål. En proces, der kickstarter og sikrer optimal fokus og indsats -
og som vi hele tiden udvider, efterhånden som din rejse fører dig til
mod nye oplevelser og destinationer.

Jeg bliver din personlige terapeut og vejleder gennem hele forløbet, typisk en periode på 6 - 12 måneder alt efter intensivitet - og fleksible muligheder for periodevise opfølgninger herefter. Gennem mit behandlernetværk sikrer jeg dig, at du har adgang til både effektive og til de bedst matchede terapeutiske løsninger til dine behov og ønsker.

Hvordan? 


Alle forløb er individuelle og tilpasses løbende dine behov, ressourcer og muligheder.
Vi mødes til en afklarende samtale om dine behov, ønsker og ressourcer,
hvorefter jeg skitserer indsatser, struktur m.m.

Vores terapeutiske sessions vil som udgangspunkt ligge fast på hverdage - i starten hver 14. dag. Der suppleres med løbende opfølgning, koordinering af daglig praksis og mentale træning, kropsterapeutiske behandlinger, fysiske træningssessioner m.m.


Forløbets struktur, varighed og samlede pris afhænger af dine ønsker og behov.


VÆLG ET HOLISTISK CUSTOMIZE_FORLØB NÅR

· du har brug for at springe dit indre glasloft og få mental støtte og coaching under tilblivelsen af et
livsprojekt, en personlig udfordring eller skifte

· du må passe godt på dig selv og styrke din livsenergi i forbindelse med eget eller nærtståendes
sygdomsforløb eller trivselsudfordringer

· du vil i gang med en livsstilsomlægning grundet fysiske udfordringer, men oplever, at du konstant selvsaboterer og mislykkedes

· du føler dig ensom og misforstået i dine relationer, og der er en tendens til selviscenesættelse, offermentalitet, drama og konflikter i dit liv

· du står et sted i dit liv, hvor du egentlig "burde" være tilfreds i livet, men alligevel fylder en indre tomhed og rastløshed - du mangler retning

· du er søgende og kigger konstant ud i verden for at finde årsager og forklaringer udenfor dig selv, men svarene og løsningerne udebliver

· dine uhensigtsmæssige overbevisninger og gamle vaner med fx overforbrug af stimulanser eller af dig selv spænder ben for dig, og du er klar til den store Marie Kondo makeover i dit liv

· du leder efter de magiske nøgler til at slippe frygt og dyrke selvkærlighed - måske efter et stressforløb, sygdom, skilsmisse eller anden livskrise

· du er midt i en følsom overgang i livet - eller er lige trådt ud på den anden side i en forandret udgave - og har brug for at finde din nye plads

· du er klar til at opgradere dit liv - ønsker at gå fra mere til bedre - og finde dit mod og energi til at udleve dine livsdrømme


book et gratis formøde om dit forløb