selvudvikling

workshops & gruppeforløb
Du ønsker at styrke din identitet og dyrke dit selvværd. Fordi du ved, det kræver fokus, opmærksomhed, omsorg og aktiv handling at skabe den vigtige nærende selvkærlige relation til dig selv og dit liv.
Jeg udbyder løbende workshops og gruppeforløb, hvor du træner dit indre personlige lederskab, lærer at mestre din energi og heale traumer i et trygt kærligt socialt rum.


Indre frihed er en følelsesmæssig modenhed og en tilstand, hvor du frit og trygt kan navigere i dit liv. Uanset hvor og hvordan du møder modstand og udfordringer, følger der altid en mulighed for læring, transformation og et potentiale for indre vækst med.

Meget ofte vil der, uanset hvilke psykologiske udfordringer du står med, ligge en selvværdsproblematik nedenunder. Derfor er det altid grundlæggende og effektfuldt at arbejde med din personligheds type, med dit selvbillede og med graden af dit selvværd - din relation til dig selv og selvkærlighed.

Mine workshops og gruppeforløb er til dig, der er nysgerrig, eller måske allerede er godt i gang med at udvikle dit liv og tage et indre lederskab for din trivsel, dine drømme og livsmål.

Dit liv er måske præget af meget tankevirksomhed, kontrol og følelsesmæssige udfordringer. Du kan sagtens have stor tillid til din gøren, dine valg i livet, men have en grundlæggende usikkerhed på din værdi i din væren. Det kan vise sig ved, at du kommer på overarbejde - skal gøre en masse for at leve op til dit eget eller andres billede af dig.

Du kan være på konstant jagt efter bekræftelse og anerkendelse fra andre. Føle dig ensom og udenfor, uanset hvilke sammenhænge du befinder dig i. Måske du altid tænker dig til løsninger, eller ubevidst følger med flokken, får sjældent mærket efter, om det egentlig er den rette vej for dig.

Du kan fx få guidning, teknikker og adgang til

at træne nærvær og mestring af din energi
at styrke din essens og egenkærlighed
at mærke og forbinde dig til din fysiske krop

at slippe uhensigtsmæssige tankemønstre og træne nye løftende mindsets
at gøre dig fri af din fortid og din "smertehistorie"
at slippe gammel sorg gennem tilgivelse af dig selv og andre
at få indsigt i dine egne overlevelsesstrategier
at integrere skyggesider

at heale dit indre barn
at finde ind til dine vigtigste livsværdier og bruge dem som kompas i livet
at træne din tillid til dig selv
at mærke dit ja og dit nej og sætte kærlige grænser

Jeg udbyder løbende workshops og små intime gruppeforløb, hvor vi er max 6 personer.

Her træner vi bevidsthedsudvidende teknikker, som du vil kunne gøre god brug af i livet.

I et fællesskab vil du både kunne blive inspireret, spejle dig i andre og lære dig selv endnu bedre at kende i samspillet med andre sjæle på samme rejse som dig.

PERSPEKTIVER

Egenomsorg og compassion er fundamentet i mit forløb.


Der er forskellige priser alt afhængig af forløbets varighed og indhold.

Afregnes ved booking og inden opstart af forløb.

Alle køn + 18 år

selvværd


Alle livsområder herunder relationer, familie, job, sundhed og krop og økonomi afspejler dit forhold til dig selv. Har du et lavt selvværd vil du sikkert opleve dig udfordret på flere livsområder - føle at du lever et liv, du egentlig ikke ønsker og trives med.

Lavt selvværd er et grundvilkår for mange mennesker i dag. Det kræver en bevidst indsats og et fokus at løfte og styrke - og ikke mindst at vi tør åbne os og tale ærligt med hinanden om det sårbare i os. Sårbarhed har mange forskellige udtryk og opleves ikke som det samme for alle mennesker.


Det er de modige og livsambitiøse mennesker, der vil lære at elske sig selv. Den vigtigste person i dit liv er dig.
Den vigtigste relation du har, er relationen til dig selv.

ALT ER ENERGI


En ændret bevidsthed følger med personlig udvikling. Du vil hurtigt opleve en mental opgradering, hvor både dine mål og livsværdier kan ændre sig.

Du vil træne en øget medfølelse mod dig selv og andre. Træne taknemlighed. Anerkendelse af hverdagens små mirakler.

Din energifrekvens vil stige i takt med din bevidsthed, og du vil føle dig mere i kontakt med din fysiske krop, med andre mennesker og med naturen omkring dig.

Du vil møde dig selv og din verden med et langt mere åbent sind og hjerte.

Jo mere du træner dit sind og dit energiarbejde,
jo stærkere bliver du til at mestre livet.